Sunday, February 3, 2013

סריגים שסרגתי

סריגים שסרגתי
עכשיו אפנק קצת את הנסיכות שלי
השנה טרם סרגתי להם
הנסיכה שלי אופיר עושה לי "שכונה" בגן
מפרסמת שאני יוצרת
ואפילו "סגרה" עם הגננת בלי לשאול אותי:P שאני מגיעה לחוג
בגן שלה, מנהלת השיווק שלי אופיר
הגננת שלה ילדה וחזרה לפני כמה ימים מחופשת לידה
ומנהלת השיווק שלי ....אופיר נתנה לי הוראה
לסרוג משהו לתינוקת
אז אני לא אשמע למנהלת השיווק....
ישבתי וסרגתי סוודר/מעיל
זה סריגה לנסיכה
זה הכנתי שנה שעברה לנסיכות שלי מישהי ראתה הזמינה אותו הדבר
סריגים שממש עכשיו הם בדרך ללקוחה יקרה לכבוד נסיך שעומד להוולד
וסריגים אחרים
ניתן להזמין גם מכאן
לכל גיל
המשך שבת קסומה לכולם

No comments:

Post a Comment