Wednesday, October 10, 2012

תמונה בטכניקת דה קופאז'


סדנא להכנת יצירה בטכניקת דה קופא'ג
הטכניקה הזו היא טכניקת לעבודה עם נייר וחומרים נוספים
כאשר הנייר מודבק כתלת מימד הרבה מאוד פעמים
הכנתי עבודה למטבח
יש כאן 8 תמונות שנגזרו והודבקו בשיטה מיוחדת
בתוספת קישוטים, רקע ועוד
הסדנא בת 4 שעות לא כולל חומרים
אתם יוצאות אם עבודה מושלמת
רק למסגר אותה ורצוי שומר על העבודה וגם מפני אבק ולכלוכים
מספר תמונות מזוויות שונות ושימו לב לגובה העבודהלפרטים יום שעה
לפנות אליי
הסדנא כעיקרון בבאר-שבע
אך אם יהיו מספיק נרשמות בעיר אחרת אגיע

No comments:

Post a Comment